EKSPERT-BUD

Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Konstrukcji Budowlanych
i Doradztwa Technicznego

Wiodący obszar działalności Ośrodka stanowi kompleksowe projektowanie konstrukcji i obiektów budowlanych, w tym obejmujące modernizacje, adaptacje i przebudowy istniejących hal i budynków poprodukcyjnych na obiekty użyteczności publicznej wraz z zestawieniami kosztów inwestycji, oraz badanie i wdrażanie nowych technologii budowlanych. Przeprowadzamy wielobranżowe kontrole okresowe wszelkich obiektów budowlanych oraz prowadzimy książki obiektów budowlanych. Uzupełniającym segmentem pracy naszych projektantów, członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, są wszechstronne działania obejmujące badania i analizy środowiskowe, wykonywanie raportów i ocen oddziaływania obiektów i planowanych inwestycji na środowisko, audytów ekologicznych oraz opracowywanie programów gospodarki odpadami. Wykonywane przez naszych specjalistów badania środowiskowe obejmują termowizyjne audyty budowlane i energetyczne oraz pomiary emisji hałasu, propagacji i oddziaływania na obiekty budowlane drgań pochodzenia budowlanego, produkcyjnego i komunikacyjnego. Wszelkie pomiary wykonywane są przy użyciu profesjonalnych, atestowanych sond i analizatorów cyfrowych. Wykonujemy także badania hałasu, wibracji i oświetlenia na stanowiskach pracy. Od kilkunastu lat współpracujemy z szeregiem towarzystw ubezpieczeniowych w zakresie oceny stanu technicznego obiektów budowlanych, maszyn i urządzeń, ustalania ich wartości odtworzeniowej i rzeczywistej, głównie metodą kosztorysowania szczegółowego, oraz kompleksowych likwidacji szkód, obejmujących przeprowadzanie wizji lokalnych i badań, ustalanie przyczyn zaistniałych zdarzeń, sporządzanie raportów, opinii i obliczanie odszkodowań. W tym okresie przeprowadziliśmy postępowania likwidacyjne w ponad 3000 różnych obiektów, niejednokrotnie bardzo skomplikowanych konstrukcyjnie lub bardzo dużych zespołach mieszkaniowych, do których można m.in. zaliczyć likwidacje szkód w zabytkowej zabudowie mieszkaniowej Bogatyni po powodzi, jaka nawiedziła miasto w 2010 roku. Nowym elementem naszej działalności są tłumaczenia tekstów specjalistycznych w językach rosyjskim i ukraińskim. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z wybranymi elementami naszej oferty.

 

likwidacje szkód kontrole okresowe realizacja inwestycji
rzeczoznawstwo i projektowanie budowlane ochrona środowiska badania i analizy środowiskowe